History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
d36225... September 26, 2018, 06:14 Národný bezpečnostný úrad REST API: Aktualizovať objekt certifikovane-produkty-zariadenia-pre-podpis-a-pecat-qscd
deba87... September 26, 2018, 06:13 Národný bezpečnostný úrad REST API: Aktualizovať objekt certifikovane-produkty-zariadenia-pre-podpis-a-pecat-qscd
3c1f9a... September 26, 2018, 06:12 Národný bezpečnostný úrad