History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
a46f57... March 27, 2018, 11:52 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt eid-statistika
ee4f34... March 27, 2018, 11:52 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt eid-statistika
bbbad2... March 27, 2018, 11:51 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky