History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
01ce22... August 7, 2017, 12:34 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt uradna-elektronicka-tabula-mesta-presov
8d819f... August 7, 2017, 12:33 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt uradna-elektronicka-tabula-mesta-presov
adcdbe... August 7, 2017, 12:32 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt uradna-elektronicka-tabula-mesta-presov
03ff90... August 7, 2017, 12:30 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt uradna-elektronicka-tabula-mesta-presov
cbf415... August 7, 2017, 12:29 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt uradna-elektronicka-tabula-mesta-presov
0db976... August 7, 2017, 12:25 Mesto Prešov
0e7b75... May 21, 2017, 18:00 Mesto Prešov
b1c30f... December 30, 2015, 15:24 migration-tool REST API: Vytvor objekt uradna-elektronicka-tabula-mesta-presov