History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
53eb84... December 17, 2018, 12:57 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-analyzovanych-chemickych-pripravkov-na-ochranu-rastlin
c28f8a... December 13, 2018, 09:53 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-analyzovanych-chemickych-pripravkov-na-ochranu-rastlin
2dc269... December 13, 2018, 09:52 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-analyzovanych-chemickych-pripravkov-na-ochranu-rastlin
e7824d... December 11, 2018, 12:02 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave