History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
03e799... December 14, 2018, 12:14 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt platna-programova-struktura-pre-aktualny-rok
d50ea2... December 14, 2018, 12:13 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt platna-programova-struktura-pre-aktualny-rok
f2899a... December 14, 2018, 12:10 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave