History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
c05937... June 4, 2019, 08:01 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt evidencia-osvedceni-o-odbornej-sposobilosti-na-vyhotovenie-programov-starostlivosti-o-lesy-psl
73c8b4... June 4, 2019, 08:00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt evidencia-osvedceni-o-odbornej-sposobilosti-na-vyhotovenie-programov-starostlivosti-o-lesy-psl
a090b7... April 25, 2018, 05:52 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt evidencia-osvedceni-o-odbornej-sposobilosti-na-vyhotovenie-programov-starostlivosti-o-lesy-psl
afd541... April 25, 2018, 05:52 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt evidencia-osvedceni-o-odbornej-sposobilosti-na-vyhotovenie-programov-starostlivosti-o-lesy-psl
f2ba1d... April 25, 2018, 05:51 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt evidencia-osvedceni-o-odbornej-sposobilosti-na-vyhotovenie-programov-starostlivosti-o-lesy-psl
e5af09... April 25, 2018, 05:50 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR