History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
f1cda0... December 18, 2018, 08:12 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt spotreba-cao
68a139... December 17, 2018, 10:45 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt spotreba-cao
43f4c8... December 17, 2018, 10:44 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt spotreba-cao
259975... December 13, 2018, 13:25 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt spotreba-cao
a16f1f... December 13, 2018, 13:23 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt spotreba-cao
1bacef... December 11, 2018, 11:50 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave