History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
81d783... April 2, 2019, 05:28 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par-2016-tab04
e7c018... June 7, 2016, 12:21 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par-2016-tab04
9a2e64... June 7, 2016, 12:11 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par-2016-tab04
f250c8... June 7, 2016, 12:11 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par-2016-tab04
4f4305... June 7, 2016, 12:05 Štatistický úrad Slovenskej republiky