History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
925e06... March 14, 2016, 10:10 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-krematorium
53f25b... March 14, 2016, 10:10 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-krematorium
4a0d54... March 14, 2016, 10:09 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra