History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
6baeff... April 2, 2019, 05:28 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt pocet-a-podiel-platnych-hlasov-odovzdanych-pre-kandidatov-na-poslancov-podla-obci
e3717c... May 29, 2018, 07:36 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt pocet-a-podiel-platnych-hlasov-odovzdanych-pre-kandidatov-na-poslancov-podla-obci
14bcdb... May 29, 2018, 07:35 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt pocet-a-podiel-platnych-hlasov-odovzdanych-pre-kandidatov-na-poslancov-podla-obci
29673b... May 29, 2018, 07:34 Štatistický úrad Slovenskej republiky