History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
74a7b3... April 2, 2019, 05:43 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt pre_2004_1kolo_tab01
6239df... December 30, 2015, 15:54 migration-tool REST API: Vytvor objekt pre_2004_1kolo_tab01