History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
9a71ff... October 8, 2019, 11:36 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt 3044
c89bfa... April 8, 2019, 11:24 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt 3044
ac710e... April 5, 2019, 06:43 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt 3044
1587fb... April 2, 2019, 05:51 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt 3044
05496e... December 30, 2015, 15:29 migration-tool REST API: Vytvor objekt 3044