History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
5fa4db... April 2, 2019, 05:44 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt oso-2015-03-tab03
2b39d0... December 30, 2015, 15:48 migration-tool REST API: Vytvor objekt oso-2015-03-tab03