History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
d29348... June 26, 2019, 11:36 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt informacie-o-ukazovateloch-posteloveho-fondu-zdravotnickeho-zariadenia
18dbe4... June 26, 2019, 11:36 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt informacie-o-ukazovateloch-posteloveho-fondu-zdravotnickeho-zariadenia
b5830d... June 26, 2019, 11:33 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava