History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
91fb75... January 17, 2022, 13:23 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt certifikovane-vinarske-produkty
bc676d... March 10, 2021, 08:21 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt certifikovane-vinarske-produkty
1cee95... March 9, 2021, 08:10 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt certifikovane-vinarske-produkty
8559fa... March 8, 2021, 11:13 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt certifikovane-vinarske-produkty
ac633b... March 8, 2021, 09:59 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt certifikovane-vinarske-produkty
cb3c3a... March 17, 2020, 08:44 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt certifikovane-vinarske-produkty
af4475... March 17, 2020, 07:37 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt certifikovane-vinarske-produkty
d8c1a6... December 11, 2018, 10:31 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt certifikovane-vinarske-produkty
770936... December 11, 2018, 10:31 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt certifikovane-vinarske-produkty
61629b... December 11, 2018, 10:29 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave