History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
0c2306... August 9, 2017, 13:02 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-obcanov-mesta-presov-podla-dna-narodenia-k-aktualnemu-datumu
d2f769... August 9, 2017, 13:00 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-obcanov-mesta-presov-podla-dna-narodenia-k-aktualnemu-datumu
13a6a8... August 9, 2017, 12:59 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-obcanov-mesta-presov-podla-dna-narodenia-k-aktualnemu-datumu
ecea3b... August 9, 2017, 12:56 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-obcanov-mesta-presov-podla-dna-narodenia-k-aktualnemu-datumu
2e1780... August 9, 2017, 12:55 Mesto Prešov
235b7d... August 9, 2017, 12:53 Mesto Prešov
9a8209... August 9, 2017, 12:52 Mesto Prešov
0948f1... August 9, 2017, 12:50 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-obcanov-mesta-presov-podla-dna-narodenia-k-aktualnemu-datumu
09b8b2... August 9, 2017, 12:50 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-obcanov-mesta-presov-podla-dna-narodenia-k-aktualnemu-datumu
99613e... August 9, 2017, 12:49 Mesto Prešov