History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
24d8f0... April 2, 2019, 05:41 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt osk_2005_1kolo_tab08
dc620d... December 30, 2015, 16:00 migration-tool REST API: Vytvor objekt osk_2005_1kolo_tab08