History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
cf9d3a... June 1, 2020, 12:09 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-voda-vodovody-rok-2017
f65e6e... June 1, 2020, 12:08 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-voda-vodovody-rok-2017
d78566... June 1, 2020, 12:07 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica