History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
06825c... September 26, 2022, 18:44 Ing. Eva Ondrisová REST API: Aktualizovať objekt uradne-hodiny
7176a5... September 26, 2022, 18:44 Ing. Eva Ondrisová REST API: Aktualizovať objekt uradne-hodiny
214855... October 8, 2021, 05:50 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt uradne-hodiny
a23293... October 8, 2021, 05:49 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt uradne-hodiny
e6d959... October 8, 2021, 05:48 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt uradne-hodiny
a2e707... October 8, 2021, 05:46 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR