History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
bd00ad... April 2, 2019, 05:28 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par-2016-tab13
7f4829... December 11, 2017, 13:22 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par-2016-tab13
335032... December 11, 2017, 13:18 Štatistický úrad Slovenskej republiky
43e2a1... June 9, 2016, 05:51 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par-2016-tab13
9908ee... June 9, 2016, 05:51 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par-2016-tab13
edf2d3... June 9, 2016, 05:50 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par-2016-tab13
c1795d... June 9, 2016, 05:46 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par-2016-tab13
432852... June 8, 2016, 07:29 Štatistický úrad Slovenskej republiky