History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
f8185f... April 2, 2019, 05:28 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zvolenych-poslancov-do-zastupitelstiev
7bde47... May 29, 2018, 06:58 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zvolenych-poslancov-do-zastupitelstiev
3c1ce7... May 29, 2018, 06:54 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zvolenych-poslancov-do-zastupitelstiev
1bb463... May 29, 2018, 06:53 Štatistický úrad Slovenskej republiky