History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
efb079... March 13, 2018, 12:33 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín REST API: Aktualizovať objekt faktury-2018-pdf
0a7a70... March 13, 2018, 11:54 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín REST API: Aktualizovať objekt faktury-2018-pdf
59377c... March 13, 2018, 11:51 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
bf3ad2... March 13, 2018, 10:28 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín REST API: Aktualizovať objekt http-www-ruvztn-sk-faktury-2018-pdf
a8e7e6... March 13, 2018, 10:26 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
c5677c... March 13, 2018, 10:20 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
2d39b3... March 13, 2018, 09:40 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín REST API: Aktualizovať objekt http-www-ruvztn-sk-faktury-2018-xml
d138ca... March 13, 2018, 09:38 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín REST API: Aktualizovať objekt http-www-ruvztn-sk-faktury-2018-xml
479c22... March 13, 2018, 09:38 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín REST API: Aktualizovať objekt http-www-ruvztn-sk-faktury-2018-xml
6f6c69... March 13, 2018, 09:37 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín