History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
cc17ea... December 7, 2018, 10:40 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt suhrnne-informacie-o-stave-a-vyvoji-lesov-sr
28a951... December 7, 2018, 10:39 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt suhrnne-informacie-o-stave-a-vyvoji-lesov-sr
b922d5... December 7, 2018, 10:37 Národné lesnícke centrum