History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
4ffdf6... October 14, 2019, 07:36 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt ep_2019_sk_tab03f
f0bb31... October 14, 2019, 07:36 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Vytvor objekt ep_2019_sk_tab03f