History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
9135b7... July 16, 2018, 08:34 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt sumar-vykonanych-kontrol-za-odbor-kontroly-medzinarodnych-a-vlastnych-zdrojov-za-rok-2017
c5d190... July 16, 2018, 08:34 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt sumar-vykonanych-kontrol-za-odbor-kontroly-medzinarodnych-a-vlastnych-zdrojov-za-rok-2017
28dd38... July 16, 2018, 08:33 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt sumar-vykonanych-kontrol-za-odbor-kontroly-medzinarodnych-a-vlastnych-zdrojov-za-rok-2017
f35156... July 16, 2018, 08:32 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR