History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
47c8a9... December 17, 2018, 11:26 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-predajni-krmiv-2018
84dc70... December 17, 2018, 11:26 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-predajni-krmiv-2018
56af3a... December 13, 2018, 11:52 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-predajni-krmiv-2018
bf90f2... December 13, 2018, 11:52 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-predajni-krmiv-2018
c2e61e... December 13, 2018, 11:51 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave