History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
cf4d63... October 8, 2019, 11:37 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt 4005
9dbdb2... April 8, 2019, 11:23 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt 4005
fa8b8c... April 5, 2019, 06:42 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt 4005
4d6585... April 2, 2019, 05:52 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt 4005
7b8fb7... December 30, 2015, 15:28 migration-tool REST API: Vytvor objekt 4005