History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
83850a... April 2, 2019, 05:28 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt uzemne-clenenie-volebne-obvody
241077... May 29, 2018, 07:55 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt uzemne-clenenie-volebne-obvody
f53793... May 29, 2018, 07:54 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt uzemne-clenenie-volebne-obvody
0eeb82... May 29, 2018, 07:52 Štatistický úrad Slovenskej republiky