History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
ebc674... December 12, 2018, 13:39 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-poverenych-organizacii-na-odber-podnych-vzoriek
ad7562... December 12, 2018, 13:39 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-poverenych-organizacii-na-odber-podnych-vzoriek
7eab5f... December 12, 2018, 13:36 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave