History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
e8ef62... January 18, 2022, 12:20 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-poverenych-organizacii-na-odber-podnych-vzoriek
d883a3... March 15, 2021, 10:02 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
96deb4... March 15, 2021, 10:01 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-poverenych-organizacii-na-odber-podnych-vzoriek
ebc674... December 12, 2018, 13:39 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-poverenych-organizacii-na-odber-podnych-vzoriek
ad7562... December 12, 2018, 13:39 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-poverenych-organizacii-na-odber-podnych-vzoriek
7eab5f... December 12, 2018, 13:36 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave