History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
33d3bd... March 12, 2018, 11:31 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt sprava-o-verejnom-obstaravani
01c8ee... March 12, 2018, 11:29 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt sprava-o-verejnom-obstaravani
ef31dd... March 12, 2018, 11:28 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt sprava-o-verejnom-obstaravani
8b72f5... March 12, 2018, 11:27 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt sprava-o-verejnom-obstaravani
82aaa0... March 12, 2018, 11:25 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt sprava-o-verejnom-obstaravani
bc0719... March 12, 2018, 11:25 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt sprava-o-verejnom-obstaravani
0671d4... March 12, 2018, 11:23 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce