History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
aaec9b... July 16, 2019, 09:46 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt epidemiologicka-situacia-v-okresoch-michalovce-a-sobrance
d1e7f0... July 16, 2019, 09:44 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt epidemiologicka-situacia-v-okresoch-michalovce-a-sobrance
e12f90... July 16, 2019, 09:42 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt epidemiologicka-situacia-v-okresoch-michalovce-a-sobrance
10bed3... July 16, 2019, 09:40 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt epidemiologicka-situacia-v-okresoch-michalovce-a-sobrance
b7b385... July 16, 2019, 09:38 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt epidemiologicka-situacia-v-okresoch-michalovce-a-sobrance
30913b... July 16, 2019, 09:36 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt epidemiologicka-situacia-v-okresoch-michalovce-a-sobrance
118dbd... January 15, 2019, 12:52 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt epidemiologicka-situacia-v-okresoch-michalovce-a-sobrance
a0cb70... January 15, 2019, 12:50 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt epidemiologicka-situacia-v-okresoch-michalovce-a-sobrance
18fcac... January 15, 2019, 12:49 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt epidemiologicka-situacia-v-okresoch-michalovce-a-sobrance
2a61b0... October 23, 2018, 06:58 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt epidemiologicka-situacia-v-okresoch-michalovce-a-sobrance
8e438d... October 23, 2018, 06:56 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt epidemiologicka-situacia-v-okresoch-michalovce-a-sobrance
6cd1ab... October 23, 2018, 06:55 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt epidemiologicka-situacia-v-okresoch-michalovce-a-sobrance
86a54f... October 23, 2018, 06:53 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt epidemiologicka-situacia-v-okresoch-michalovce-a-sobrance
e46a8e... July 4, 2018, 08:44 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt epidemiologicka-situacia-v-okresoch-michalovce-a-sobrance
0c74cf... July 4, 2018, 08:43 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt epidemiologicka-situacia-v-okresoch-michalovce-a-sobrance
fd89a3... July 4, 2018, 08:41 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt epidemiologicka-situacia-v-okresoch-michalovce-a-sobrance
951c54... March 7, 2018, 13:44 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt epidemiologicka-situacia-v-okresoch-michalovce-a-sobrance
0f15bf... March 7, 2018, 07:42 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt epidemiologicka-situacia-v-okresoch-michalovce-a-sobrance
d38d90... March 7, 2018, 07:42 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce REST API: Aktualizovať objekt epidemiologicka-situacia-v-okresoch-michalovce-a-sobrance
e964c0... March 7, 2018, 07:40 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce