History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
db396c... February 27, 2019, 09:03 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zamestnancov-oos1
9be619... February 27, 2019, 09:03 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zamestnancov-oos1
0b1f31... February 27, 2019, 08:59 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zamestnancov-oos1
c63bf6... February 27, 2019, 08:58 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zamestnancov-oos1
b6aefa... February 27, 2019, 08:54 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zamestnancov-oos1
08e348... December 12, 2018, 13:55 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zamestnancov-oos1
2e2369... December 12, 2018, 13:55 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zamestnancov-oos1
ba42f8... December 12, 2018, 13:52 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave