History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
7f7d05... December 17, 2018, 08:51 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt pokladna
fc3ced... December 17, 2018, 08:50 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt pokladna
4efcfa... December 14, 2018, 11:52 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt pokladna
721781... December 14, 2018, 11:52 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt pokladna
f1020a... December 11, 2018, 08:11 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave