History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
165a92... September 25, 2018, 12:25 Národný bezpečnostný úrad REST API: Aktualizovať objekt faktury-a-platby-v-hotovosti
761872... September 25, 2018, 12:25 Národný bezpečnostný úrad REST API: Aktualizovať objekt faktury-a-platby-v-hotovosti
ffcfc3... September 25, 2018, 12:20 Národný bezpečnostný úrad