History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
e9da79... August 10, 2017, 13:34 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt velkoobjemove-kontajnery-rozmiestnenie-v-meste-presov-geo-data
69db5f... May 31, 2017, 12:52 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt velkoobjemove-kontajnery-rozmiestnenie-v-meste-presov-geo-data
99e837... May 31, 2017, 12:50 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt velkoobjemove-kontajnery-rozmiestnenie-v-meste-presov-geo-data
485737... May 30, 2017, 18:27 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt velkoobjemove-kontajnery-rozmiestnenie-v-meste-presov-geo-data
87d779... May 30, 2017, 18:24 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt velkoobjemove-kontajnery-rozmiestnenie-v-meste-presov-geo-data
8f1c97... May 30, 2017, 18:24 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt velkoobjemove-kontajnery-rozmiestnenie-v-meste-presov-geo-data
109f18... May 30, 2017, 18:23 Mesto Prešov