History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
9a43b8... December 12, 2018, 09:50 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-registracia-odrody-nli1
443441... December 12, 2018, 09:49 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-registracia-odrody-nli1
d190d1... December 12, 2018, 09:48 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-registracia-odrody-nli1
ba9b20... December 12, 2018, 09:45 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-registracia-odrody-nli1
85997f... December 12, 2018, 09:44 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-registracia-odrody-nli1
9265d1... December 12, 2018, 09:42 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-registracia-odrody-nli1
359458... December 12, 2018, 09:40 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave