History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
bf4167... April 2, 2019, 05:41 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt osk_2005_1kolo_tab13
bd6264... December 30, 2015, 16:00 migration-tool REST API: Vytvor objekt osk_2005_1kolo_tab13