History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
5fa628... February 26, 2020, 12:35 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt statisticke-hlasenie-les-4-01
2ee9f6... February 26, 2020, 12:27 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt statisticke-hlasenie-les-4-01
3aeb25... December 12, 2018, 08:27 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt statisticke-hlasenie-les-4-01
46cd74... December 12, 2018, 08:26 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt statisticke-hlasenie-les-4-01
c44862... December 12, 2018, 08:22 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik