History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
158c18... November 28, 2018, 15:27 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra REST API: Aktualizovať objekt suvaha-a-uctovne-zavierky-arvi
229b15... November 28, 2018, 15:24 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra REST API: Aktualizovať objekt suvaha-a-uctovne-zavierky-arvi
6318f6... November 28, 2018, 15:22 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra REST API: Aktualizovať objekt suvaha-a-uctovne-zavierky-arvi
015f43... November 28, 2018, 15:21 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra REST API: Aktualizovať objekt suvaha-a-uctovne-zavierky-arvi
a88d27... November 23, 2018, 11:35 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra REST API: Aktualizovať objekt suvaha-a-uctovne-zavierky-arvi
d04255... November 23, 2018, 11:33 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra REST API: Aktualizovať objekt suvaha-a-uctovne-zavierky-arvi
bcd012... November 23, 2018, 11:32 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra