History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
80b137... April 2, 2019, 05:42 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt osk_2013_2kolo_tab07
9762a3... December 30, 2015, 15:58 migration-tool REST API: Vytvor objekt osk_2013_2kolo_tab07