History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
80c88b... March 7, 2018, 13:48 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
c5a5f6... October 23, 2017, 11:42 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
79bc83... December 30, 2015, 15:43 migration-tool REST API: Vytvor objekt ekega-prehla-projektov-kega