History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
f005e8... August 9, 2017, 12:30 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-psov-podla-adresy-chovu-v-meste-presov
78c6c7... August 9, 2017, 12:28 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-psov-podla-adresy-chovu-v-meste-presov
4b7e78... August 9, 2017, 12:27 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-psov-podla-adresy-chovu-v-meste-presov
6354aa... August 9, 2017, 12:25 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-psov-podla-adresy-chovu-v-meste-presov
ac3b97... August 9, 2017, 12:17 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-psov-podla-adresy-chovu-v-meste-presov
3adb00... August 9, 2017, 12:16 Mesto Prešov
55b996... December 30, 2015, 15:24 migration-tool REST API: Vytvor objekt pocet-psov-podla-adresy-chovu-v-meste-presov