History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
01d0ed... December 14, 2018, 07:12 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-navrh-nazvu-vdp1
0ccd21... December 14, 2018, 07:09 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-navrh-nazvu-vdp1
090912... December 14, 2018, 07:07 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-navrh-nazvu-vdp1
03b2df... December 12, 2018, 11:03 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-navrh-nazvu-vdp1
863033... December 12, 2018, 10:57 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-navrh-nazvu-vdp1
922505... December 12, 2018, 10:57 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-navrh-nazvu-vdp1
7cf32d... December 12, 2018, 10:49 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave