History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
d5589d... August 11, 2017, 08:14 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt vyskyt-nebezpecnych-psov-v-meste-presov-na-adrese-chovu-geo-data
4e46b9... August 11, 2017, 08:13 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt vyskyt-nebezpecnych-psov-v-meste-presov-na-adrese-chovu-geo-data
56c0ec... August 11, 2017, 08:11 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt vyskyt-nebezpecnych-psov-v-meste-presov-na-adrese-chovu-geo-data
108c8d... August 11, 2017, 08:11 Mesto Prešov
f1ceb2... May 24, 2017, 20:40 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt vyskyt-nebezpecnych-psov-v-meste-presov-na-adrese-chovu-geo-data
0d593c... May 24, 2017, 20:39 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt vyskyt-nebezpecnych-psov-v-meste-presov-na-adrese-chovu-geo-data
52f795... May 24, 2017, 20:39 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt vyskyt-nebezpecnych-psov-v-meste-presov-na-adrese-chovu-geo-data
656fce... May 24, 2017, 20:38 Mesto Prešov