History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
8481b2... August 10, 2017, 13:29 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt adresy-v-meste-presov-geo-data
639daa... August 10, 2017, 13:28 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt adresy-v-meste-presov-geo-data
ec5af0... August 10, 2017, 13:27 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt adresy-v-meste-presov-geo-data
6fa64d... August 10, 2017, 13:26 Mesto Prešov
c42a58... May 12, 2017, 12:58 Mesto Prešov
9ddfe9... May 12, 2017, 12:51 Mesto Prešov
ead554... May 10, 2017, 20:08 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt adresy-v-meste-presov-geo-data
77aed8... May 10, 2017, 20:07 Mesto Prešov
6498da... May 10, 2017, 20:06 Mesto Prešov
7548f6... May 10, 2017, 20:04 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt adresy-v-meste-presov-geo-data
c93c30... May 10, 2017, 20:04 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt adresy-v-meste-presov-geo-data
0dc312... May 10, 2017, 20:02 Mesto Prešov