History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
66a964... December 14, 2018, 07:24 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-pravna-ochrana-odrody-pbr1
bfc486... December 14, 2018, 07:23 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-pravna-ochrana-odrody-pbr1
15bfa9... December 14, 2018, 07:22 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-pravna-ochrana-odrody-pbr1
c5bdaa... December 14, 2018, 07:20 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-pravna-ochrana-odrody-pbr1
f7837b... December 14, 2018, 07:16 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-pravna-ochrana-odrody-pbr1
617a83... December 14, 2018, 07:15 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-pravna-ochrana-odrody-pbr1
39ae35... December 14, 2018, 07:14 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-pravna-ochrana-odrody-pbr1
d69737... December 14, 2018, 07:14 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-pravna-ochrana-odrody-pbr1
edf56f... December 12, 2018, 10:11 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-pravna-ochrana-odrody-pbr1
fa99ae... December 12, 2018, 10:10 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-pravna-ochrana-odrody-pbr1
7eb9aa... December 12, 2018, 10:08 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-pravna-ochrana-odrody-pbr1
04ff26... December 12, 2018, 10:05 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ziadosti-pravna-ochrana-odrody-pbr1
3490d5... December 12, 2018, 10:04 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave