History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
60eda8... January 11, 2019, 11:06 Štátny veterinárny a potravinový ústav
03d9bf... January 11, 2019, 11:01 Štátny veterinárny a potravinový ústav REST API: Aktualizovať objekt svpu-prijmy-a-vydavky
748136... January 11, 2019, 10:58 Štátny veterinárny a potravinový ústav REST API: Aktualizovať objekt svpu-prijmy-a-vydavky
0df601... January 11, 2019, 10:58 Štátny veterinárny a potravinový ústav REST API: Aktualizovať objekt svpu-prijmy-a-vydavky
5a3977... January 11, 2019, 10:56 Štátny veterinárny a potravinový ústav REST API: Aktualizovať objekt svpu-prijmy-a-vydavky
93c4ea... January 11, 2019, 10:47 Štátny veterinárny a potravinový ústav