History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
61adda... April 2, 2019, 05:41 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt osk_2009_1kolo_tab05
4e0f4e... December 30, 2015, 15:59 migration-tool REST API: Vytvor objekt osk_2009_1kolo_tab05