Názvy premenných

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC60 Byty podľa obývanosti a typu budovy

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 5 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id id7610e9dd-09fc-4464-a8b0-06ea3bff44bd
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position2
Resource Group Id resource_group_idcf120979-b2eb-4f10-aa80-90a0d29f00eb
Revision Id revision_ide468cd88-245c-4f02-9f1f-ffe18ebc45c7
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid