NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1201/2011

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC60 Byty podľa obývanosti a typu budovy

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 5 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id id0585588a-d40f-4e5d-9c61-e5b2a72a4c19
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position3
Resource Group Id resource_group_idcf120979-b2eb-4f10-aa80-90a0d29f00eb
Revision Id revision_id37ad4eff-bbdd-4d31-86d7-b822d6de14b6
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid